Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
tel. 56 688 20 19
sp3@wabrzezno.com

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 JESTEŚMY  SZKOŁĄ PRZYJAŹNI I SUKCESU

 

 
Misja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie

 
Nasza historia  i doświadczenia. Czym się wyróżniamy.
Po co to robimy? Po co istniejemy? Gdzie jesteśmy teraz?
 

Jesteśmy szkołą z 50-letnią tradycją  wyróżniającą się w województwie

osiągnięciami sportowymi. Posiadamy klasy sportowe (piłka ręczna dziewcząt, piłka nożna chłopców) .

Osiągamy dobre wyniki w nauce, odnosimy sukcesy w konkursach przedmiotowych.

Organizujemy wspaniałe imprezy środowiskowe . Prowadzimy  liczne koła zainteresowań oraz zajęcia wspomagające.

 

Jesteśmy po to, by uczyć, rozwijać, wspierać, pomagać osiągać sukcesy,

zapewniać bezpieczeństwo,  przyjaźń,

partnerstwo, szacunek i pomoc we wzajemnych relacjach ,

kształtować postawy prozdrowotne,

przygotowywać do aktywnego, twórczego, zgodnego z normami społecznymi funkcjonowania w środowisku.

 

Jesteśmy otwarci na zmiany.

 

Posiadamy prężnie działające harcerstwo, koło wokalne, taneczne i teatralne.

Potrafimy pomagać innym. Uczestniczymy w wielu akcjach społecznych i charytatywnych.

 

 

 

MISJA szkoły :

 • Prowadzimy działania dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoją drogę w dorosłym życiu
 • Rozwijamy pasje i zainteresowania  uczniów
 • Wspomagamy każde potrzebujące dziecko
 • Kształtujemy postawy prozdrowotne i rozwijamy sprawność fizyczną
 • Zapewniamy bezpieczeństwo, przyjaźń, partnerstwo, szacunek i pomoc we wzajemnych relacjach
 • Przygotowujemy uczniów do aktywnego, twórczego, zgodnego z normami społecznymi funkcjonowania w środowisku
 • Pomagamy osiągać sukcesy na miarę każdego ucznia

 

 

Wizja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie

 

Nasze marzenia i cele. Kto jest dla nas ważny? Co jest dla nas ważne?

NAUCZYCIEL

 

Dbam o to, by motywować, być konsekwentnym i empatycznym,  ciekawie uczyć, być kreatywnym, budować dobre relacje z  uczniami i  rodzicami , współpracować z innymi nauczycielami,  rozwijać w uczniach pasje, koleżeństwo i przyjaźń, 

doskonalić swoje umiejętności pedagogiczne,  

 

UCZEŃ

 

Uczę się, dbam o zdrowie i kondycję fizyczną, wykonuję sumiennie swoje obowiązki, aktywnie uczestniczę w życiu szkolnym i społecznym,  rozwijam swoje zainteresowania, osiągam sukces, potrafię komunikować się i współdziałać z innymi, w swoim postępowaniu kieruję się zasadami etycznymi, jestem tolerancyjny, pomagam innym,   dokonuję mądrych wyborów,  dbam o środowisko.

RODZIC

 

Współpracuję, wspieram, angażuję się i czuję się potrzebny,  otrzymuję wsparcie,  czuję się współodpowiedzialny za naukę i wychowanie  

 

 

WIZJA szkoły:

Marzymy o szkole, w której dziecko może odkryć swoje talenty i predyspozycje, a poznając smak sukcesów  dojrzewać społecznie i przygotować się do aktywnego i twórczego życia; o szkole, która odpowiadałaby potrzebom środowiska, a praca w niej dawałaby satysfakcję, zaś rodzice i uczniowie chętnie wchodzili w jej progi.

Szkoła naszych marzeń to taka, w której

Uczeń:

 • chce zdobywać wiedzę i umiejętności
 • dba o zdrowie i kondycję fizyczną
 • wykonuje sumiennie swoje obowiązki
 • aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym i społecznym

 • rozwija swoje zainteresowania
 • potrafi komunikować się i współdziałać z innymi
 • jest tolerancyjny
 • pomaga innym 
 • w swoim postępowaniu kieruje się zasadami etycznymi
 • dokonuje mądrych wyborów
 • dba o środowisko

Nauczyciele:

 • motywują swoich uczniów
 • uczą ciekawie
 • są kreatywni
 • rozwijają w uczniach pasje, koleżeństwo i przyjaźń
 • budują dobre relacje z uczniami i rodzicami
 • są empatyczni
 • współpracują ze sobą
 • doskonalą swoje umiejętności pedagogiczne

Rodzice:

 • współpracują 
 • wspierają nauczycieli
 • angażują się w życie szkoły
 • czują się potrzebni
 • otrzymują wsparcie
 • czują się współodpowiedzialni za naukę i wychowanie dzieci.

 

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29 stycznia  2015 roku