Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
tel. 56 688 20 19
sp3@wabrzezno.com 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2018/2019

 

 

 

 

 

 Terminy
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów,
do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych

w  publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Wąbrzeźno na rok szkolny 2018/2019


Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

od 1 marca 2018 r.
do 8 marca 2018 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka
w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym -
składanie deklaracji.

 

od 9 marca 2018 r.
do 23 marca 2018 r.
do godz. 15.00

Nabór na wolne miejsca do przedszkola/ oddziału przedszkolnego (składanie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecko określonych we wniosku kryteriów).

od 8 maja 2018 r.
do 19 maja 2018 r.
do godz. 15.00

od 26 marca 2018 r.
do 29 marca 2018 r., a w terminie
do 12 kwietnia 2018 r. weryfikacja ewentualnie żądanych dokumentów

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej placówki wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym żądanych przez Przewodniczącego komisji dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący może zwrócić się do Burmistrza Wąbrzeźna o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach
(Burmistrz Wąbrzeźna dokonuje potwierdzenia
w terminie 14 dni).

od 21 maja 2018 r.
do 24 maja 2018 r., a w terminie
do 7 czerwca 2018 r. weryfikacja ewentualnie żądanych dokumentów

13 kwietnia 2018 r.
godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

8 czerwca 2018 r.
godz. 12.00

od 16 kwietnia
2018 r.
do 20 kwietnia
2018 r.
do godz. 15.00

Podpisywanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji woli uczęszczania dziecka do danej placówki wychowania przedszkolnego. Niepodpisanie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

od 11 czerwca 
2018 r.
do  15 czerwca
2018 r.
do godz. 15.00

23 kwietnia 2018 r.
godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych.

18 czerwca 2018 r.
godz. 12.00

 

                          

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów,
do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Wąbrzeźno na rok szkolny 2018/2019

 

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

od 1 marca 2018 r.
do 8 marca 2018 r.
do godz. 15.00

Składanie zgłoszeń przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

 

od 9 marca 2018 r.
do 23 marca
2018 r.
do godz. 15.00

Nabór na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej (składanie przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci mieszkających poza obwodem szkoły wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko
określonych we wniosku kryteriów).

od 8 maja 2018 r.
do 19 maja 2018 r.
do godz. 15.00

od 26 marca
2018 r.
do 29 marca
2018 r.,
a w terminie
do 12 kwietnia 2018 r. weryfikacja ewentualnie żądanych dokumentów

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym żądanych przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach. Przewodniczący może zwrócić się do Burmistrza Wąbrzeźna
o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach (Burmistrz Wąbrzeźna
dokonuje potwierdzenia w terminie 14 dni).

od 21 maja 2018 r.
do 24 maja 2018 r., a w terminie
do 7 czerwca 2018 r. weryfikacja ewentualnie żądanych dokumentów

13 kwietnia 2018 r.
godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

8 czerwca 2018 r.
godz. 12.00

od 16 kwietnia 2018 r.
do 20 kwietnia 2018 r.
do godz. 15.00

Podpisywanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji woli uczęszczania dziecka do danej szkoły. Niepodpisanie deklaracji
w wymaganym terminie będzie jednoznaczne
z rezygnacją z miejsca w szkole.

od 11 czerwca 2018 r.
do  15 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

23 kwietnia 2018 r.
godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

18 czerwca 2018 r.
godz. 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz